0

ایران

“هلپرکی” دختران بسکتبالیست کورد خشم مسئولان رژیم ایران را در پی داشت

2022-04-30 در 18:00 توسط

پس از انتشار ویدیویی در فضای مجازی از دختران بستکبالیست تیم “شیدا” استان “سنە” کە پس از پیروزی بر رقبای خود هلپرکی و پایکویی کردند، مسئولان رژیم در این شهرستان آن‌ها را تهدید کردند.

افراد وابستە بە حراست این استان این تیم بستکبال را تهدید کردند کە هلپرکی و پایکویی ممنوع است و باید این ویدیو را از فضای مجازی حذف کنند.

 در مقابل دختران بستکبالیست کورد، توجهی بە خواستە نهادی امنیتی‌های رژیم نکردە و با انتشار ویدیوهای پایکوبی خود، مردم را نیز در شادی و پایکوبی خود سهیم کردند.

دیدگاهتان را بنویسید