0

ایران / جهان

بنی گانتس: گفتمان رژیم ایران تهدیدی جدی است

2022-02-20 در 21:14 توسط

“بنی گانتس” وزیر دفاع اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ نسبت بە رژیم ایران موضع گرفت و گفت: “تهدیدات رژیم ایران محدود بە مسئلە هستەای این کشور نیست، بلکە افکار و گفتمان این رژیم نیز تهدیدی جدی بشمار می‌آیند”.

 “گانتس” در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته است؛ صدور انقلاب رژیم ایران و گفتمانی کە این رژیم آن را تعقیب می‌کند خود بزرگترین تهدید هستند و ما برای دفاع از خود در هر زمان و مکانی کە لازم باشد، از زور در قبال رژیم ایران و گروە‌های وابستە بە آن استفادە خواهیم کرد.

وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به فعالیت نیروی قدس سپاه تروریست پاسداران در عراق و کشورهای منطقه، افزود که رژیم ایران به بهانه کمک‌های بشردوستانه از فرودگاه های خود اسلحه ارسال و امنیت و ثبات کشورها را با حمایت از گروە‌‌های وابستە بە خود بر هم می‌زند.

“گانتس” همچنین گفت کە رژیم ایران امنیت دریانوردی را تهدید می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید